Oznámení o změně Územního plánu Mouřínov

Zastupitelstvo obce Mouřínov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č. 1 Územního plánu Mouřínov opatřením obecné povahy. Na nový územní plán můžete nahlédnout zde na webových stránkách v sekci Obecní úřad - Územní plán obce.

NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY MOUŘÍNOV

Nástavba MŠ Mouřínov je spolufinancována Evropskou unií - Integrovaný regionální operační program..........

Ceník služeb poskytovaných obcí Mouřínov

Ceník služeb poskytovaných obcí Mouřínov byl schválen Zastupitelstvem obce Mouřínov dne 31.5.2021 usnesením č. 5/4/2021 a nabývá učinnosti dnem vydání. V dokumentu naleznete jak ceník tak informace ohledně objednání a placení služeb.

Harmonogram svozu biopopelnic v obci Mouřínov

Harmonogram svozu biopopelnic v obci Mouřínov pro rok 2021 dle smlouvy o výpůjčce.....

HARMONOGRAM SVOZU BIOPOPELNIC V OBCI MOUŘÍNOV

Harmonogram svozu biopopelnic v obci Mouřínov pro rok 2020 dle smlouvy o výpůjčce.....

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ MOUŘÍNOV

Hřiště je spolufinancováno Jihomoravským krajem.......

ODBAHNĚNÍ MOUŘÍNOVSKÉHO POTOKA

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje........

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI A PAMÁTKU

Přírodní rezervaci Šévy na období 2012 - 2021, přírodní památku Hrubá louka na období 2011 - 2025

INFORMACE O KANALIZACI A ČOV OBCE MOUŘÍNOV

Jedná se o největší stavbu, která se na území obce kdy budovala, jak svým rozsahem, tak finančně...

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733