Mouřínovský košt slivovice

V sobotu 19. března se v kulturním sále uskutečnil první ročník Mouřínovského koštu slivovice. Celkový počet přihlášených vzorků od pěstitelů místních a z okolních vesnic činil 66.  Členové odborné a laické koštovací komise všechny vzorky posoudili se vší vážností a komplexností. Soutěžní vzorky byly rozděleny do třech kategorií, a to kategorie švestka, meruňka a ostatní ovocné destiláty.

Odborné komise byly složeny především z členů, kteří již v minulosti domácí pálenky vyhodnocovali. Dále byly komise doplněny "nováčky". K hodnocení zasedly 3 komise v celkovém počtu 13 členů. Tito členové hodnotili pálenky 50 bodovou stupnicí, která byla vytvořena dle Doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D. – Balík 2015 (vedoucí Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů ZF Lednice, MZLU v Brně). Posuzovalo se podle vzhledu, čistoty, intenzity a harmonie vůně, čistoty, intenzity a harmonie chuti, jemnosti chuti, kvality dochuti, typičnosti destilátu a celkového dojmu. Degustace odbornou komisí, proběhla před vlastní akcí dvoukolově, v prvním kole hodnotili vzorky v rámci komise dohromady, v kole druhém už jen předsedové komisí, kteří vybrali z nejlepších vzorků z prvního kola od každé kategorie tři vítězné vzorky. Vyhodnoceny byly zvlášť slivovice švestka, meruňka a zvlášť zbývající ovocné destiláty.

V kategorii švestka se umístili:

  1. Petr Neduchal, Svatobořice
  2. Vlastimil Ondráček, Mouřínov
  3. Lubomír Pernice, Mouřínov

V kategorii meruňka:

  1. Miroslav Štilárek, Mistřín
  2. Radek Jelínek, Kloboučky
  3. Kachlík Ladislav, Marefy

Kategorie ostatní ovocné destiláty:

  1. Petr Neduchal, Svatobořice-Mistřín – Broskev
  2. Mankyz, Svatobořice-Mistřín – Hruška
  3. Mankyz, Svatobořice-Mistřín – Třešeň

Účastníci a další návštěvníci akce tvořili laickou komisi, která ochutnávala a hodnotila různé vzorky. Pálenky hodnotily 12 bodovou stupnicí. Posuzovala se chuť a vůně. Po sečtení hlasů nejvíce laické komisi chutnala slivovice ze švestek od pana Petra Neduchala.

Celkové výsledky si můžete prohlédnout zde odborná komise a laická komise.

Všichni vítězové byli po vyhodnocení starostou obce oceněni diplomem a drobným dárkem. Všem vítězům a pěstitelům vysoce obodovaných vzorků gratulujeme a těm méně úspěšným přejeme jen to nejkvalitnější ovoce, mnoho úspěchů při vedení a zpracování kvasu a to nejvyšší ocenění na příštím koštu pálenek.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na konání této akce podíleli, všem organizátorům, všem pěstitelům za jejich poskytnuté vzorky, degustátorům za jejich objektivní hodnocení a především Vám, milí hosté, že jste k nám vážili svou cestu, abyste se u nás mohli pobavit.

Další informace najdete v letáčku Mouřínovský košt slivovice. Další fotografie naleznete v galerii.

Odborná komise Odborná komise Laická komise

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733