INFORMACE O KANALIZACI A ČOV OBCE MOUŘÍNOV

Chtěl bych Vás informovat o změnách, které nastanou s vybudováním splaškové kanalizace v obci Mouřínov. Jedná se o největší stavbu, která se na území obce kdy budovala. Jak svým rozsahem, tak finančně. Je to významné dílo, které se dotkne každého z nás, a které bude sloužit ke zlepšování životního prostředí a komfortu občanů. Pokud by se kanalizace nebudovala, tak bychom dříve nebo později nezískali povolení k vypouštění odpadních vod do vod pozemních a mohli bychom platit za znečišťování potoka nemalé pokuty, které by obec následně musela rozpočítat mezi občany. Už z těchto důvodů jsou námitky o nepotřebnosti kanalizace naprosto nemístné. Můžeme být naopak hrdi, že máme vyřešeno vyčištění odpadních vod na celém území obce. Dále vás chci seznámit s tím, co to pro větší část obyvatel znamená.

Obec si bude provozovat kanalizaci a ČOV sama. Má zřízeno živnostenské oprávnění k provozování ČOV a získala všechna potřebná povolení. Na ČOV jsme získali povolení k předčasnému užívání a proto byl zahájen zkušební provoz, během kterého by se měli občané připojovat. Zkušební provoz bude končit 31. 7. 2016. Do toho data budou odpadní vodu občané do kanalizace vypouštět zdarma. Stočné by se mělo začít vybírat až po 31. 7. 2016, po závěrečné kolaudaci. Stočné se bude vybírat dle směrných čísel a ceny stočného za m3 schválené v roce 2013 ve finanční analýze.

Pro občany z toho vyplívá, že majitelé nemovitostí by měli být připojeny do právě postavené kanalizační stoky.

Zastupitelé obce většinou 5 hlasů vám schválili zaplacení projektů a pořízení revizních šachet formou daru od obce. Projekt byl v částce asi 1200,- Kč a sestava revizní šachty v částce asi 2000,- Kč. Po sečtení je to skoro 750 000,- Kč. Není to samozřejmost a mnoho obcí občanům neposkytuje nic.

Do kanalizace se může připojit jen domovní odpad (záchody, umyvadla, pračky, atd.). Dešťové vody si nechejte připojeny do staré dešťové kanalizace.

Co by měl občan udělat, když se chce připojit?

Buď sám nebo pomocí firmy si nechat vykopat přípojku (dle projektu z OÚ). Sám, nebo firma položí trubky a požádat obecní úřad o připojení. Obcí pověřený pracovník (pan Gottwald, pan Horák ), okamžitě po nahlášení položení shlédne a povolí přípojku zasypat. Vlastník nemovitosti s obcí podepíše smlouvu o odvádění odpadních vod a může do kanalizace vypouštět odpadní vody. Pokud by chtěli občané využít nabídky firem na vykopání a položení přípojky nějaké kontakty poskytne starosta obce.

Ještě jednou zdůrazňuji, že připojení je potřeba u všech nemovitostí do konce července 2016. Pokud tak nebude, hrozí nám, že nebudeme plnit sledované parametry evropského projektu a můžeme za nedodržení parametrů platit sankce. (podle evropské dotace). Myslím, že by to bylo nepříjemné pro celou obec, protože tyto peníze bychom museli použít z plánovaných investic, a dotklo by se to v rámci rozvoje obce nás všech. Kanalizace sice není vidět, ale nabízí určitý komfort městského typu a navíc si tím zhodnotíte nemovitosti. Pokud se podíváte do okolí, všechny obce kanalizaci staví, nebo mají postavenou. My ji už také máme a zbývá se jen připojit.

Není také samozřejmostí v každé okolní obci, že si nechá opravit silnice. Opět díky schválení 5 zastupiteli, budou po celé obci opraveny naše komunikace v plné šíři. Předběžnou částku, na kterou to odhadujeme, jsou 3 000 000,- Kč. Dle projektu by byl zapraven pouze výkop, ale sami uznáte, že silnice opravené v plné šíři jsou o něčem jiném. Firma Trasko nám nabídla takovou cenu za položení komunikace v plné šíři, že to pro obec bylo výhodné. Navíc jsme si nechali položit asfalt v Petříkové uličce, u Pokorného a u Vlachového. Jsou to akce, které by asi nikdy už udělány nebyly. Silnice od Davidového na vrchní konec je hrazena v celé šíři z dotace a silnici od hospody po statek se mi podařilo domluvit tak, že je hrazena z Jihomoravského kraje. Tam měl být hrazen jen výkop.

Osobně si myslím, že můžeme být na to, jak začíná naše obec vypadat být náležitě hrdi, a sami vidíte, že to čemu někteří před rokem nevěřili se nám i v pěti zastupitelích podařilo. Zastupitelé, kteří prohlasovali všechna důležitá rozhodnutí pro zdárné ukončení kanalizace, a položení silnic v plné šíři (Horák Vladislav, Šujan Martin, Lánský Radim, Ing. Petr Dvořák, Ondráček Vlastimil).

Vladislav Horák, starosta obce

 

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733