II. Mouřínovský košt slivovice

V sobotu 4. března se v kulturním sále uskutečnil druhý ročník Mouřínovského koštu slivovice. Výsledky odborné komise a další informace najdete zde.

Aktualizace ceníku služeb poskytovaných obcí Mouřínov

Aktualizace ceníku služeb poskytovaných obcí Mouřínov, který byl schválen Zastupitelstvem obce Mouřínov dne 31.5.2021 usnesením č. 5/4/2021 a nabývá učinnosti dnem vydání. V dokumentu naleznete jak ceník tak informace ohledně objednání a placení služeb.

Harmonogram svozu biopopelnic 2023

Harmonogram svozu biopopelnic v obci Mouřínov pro rok 2023 .....

Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně.

Informace k založení datových schránek

Vážení, dovoluji si Vám podat informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek. V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Pro více informací o datových schránkách doporučuji navštívit webové stránky www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zde najdete plakát – upozornění, kterým chceme Vás spoluobčany informovat o nezbytných opatřeních v případě, že se na vašem pozemku nachází zařízení distribuční soustavy. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci EG.D. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věnována náležitá pozornost.

Výběrové řízení - technický pracovník obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Obec Mouřínov zastoupená starostou obce Vladislavem Horákem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Technický pracovník.

Informace voličům pro volby do zastupitelstev obcí

Snažíme se občanům co nejvíce přiblížit volební proces v nadcházejících komunálních volbách konaných ve dnech 23. a 24. 9.2022. Přichystali jsme základní informace, které najdete v tomto odkazu.

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu.

Mouřínovský košt slivovice

V sobotu 19. března se v kulturním sále uskutečnil první ročník Mouřínovského koštu slivovice. Výsledky odborné a laické komise a další informace najdete zde.

Nové vyhlášky

Do sekce Obecní úřad - Vyhlášky a směrnice byly přidány nové obecně závazné vyhlášky týkající se odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022.

Oznámení o změně Územního plánu Mouřínov

Zastupitelstvo obce Mouřínov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č. 1 Územního plánu Mouřínov opatřením obecné povahy. Na nový územní plán můžete nahlédnout zde na webových stránkách v sekci Obecní úřad - Územní plán obce.

NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY MOUŘÍNOV

Nástavba MŠ Mouřínov je spolufinancována Evropskou unií - Integrovaný regionální operační program..........

Ceník služeb poskytovaných obcí Mouřínov

Ceník služeb poskytovaných obcí Mouřínov byl schválen Zastupitelstvem obce Mouřínov dne 31.5.2021 usnesením č. 5/4/2021 a nabývá učinnosti dnem vydání. V dokumentu naleznete jak ceník tak informace ohledně objednání a placení služeb.

Harmonogram svozu biopopelnic v obci Mouřínov

Harmonogram svozu biopopelnic v obci Mouřínov pro rok 2021 dle smlouvy o výpůjčce.....

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733