Historie obce

Mouřínov podle osobního jména Múřín, později Muřínov: vesnice 5 km jižně od Bučovic, v údolí po obou stranách potoka, 290 m nad mořem, asi 460 obyvatel.

První písemná zmínka roku 1380, náležel Mouřínov Petrovi ze Štemberka. Po jeho smrti jej zdědil Petr Kravař na Plumlově. Tento jej prodal roku 1398 Peškovi Kropáčovi ze Studence. Roku 1399 byl zde pánem Jan z Ptení a roku 1406 Jan z Miličína. Roku 1481 je pánem Václav z Mezilesí, ale v tom čase postoupil zemský hejtman Ctibor z Cimburka (patronát Jindřichovi z Doubravky. Je patrno, že zde toho roku byla fara a vesnice patřila dvěma pánům.) Po smrti Václava z Mezilesí zdědili statek jeho synové, kteří se do roku 1531 uvádějí jako majitelé této vesnice. Jiný Václav Muřínovský z Mezilesí prodal dědinu i s tvrzemi okolo roku 1560 Vavřinci z Popůvek.

Další majitelé byli Anna Heroltka, Všebor Pražma z Bílkova, Anna Kralická z Kralic, Jiří Karský z Karsu, Eva Martínková z Rozseče. Roku 1612 prodal osadu, tvrz a vše ostatní Petr Stražovský ze Zástřizl, který měl vesnici již roku 1601, Oldřichovi z Kounic. Poněvadž Oldřich z Kounic byl již pánem městečka Ždánice, dostal se Mouřínov pod panství Ždánickéa zůstal až do roku 1848. Po Oldřichovi následoval syn Karel, který ztratil své panství, protože se zúčastnil povstání proti císaři Ferdinandu II., proto císařská komora ponechala statky roku 1626 knížeti Maxmiliánovi z Lichtenštejna za 158 166 zl. mor., který již roku 1602 byl pánem Bučovic. Od toho roku byly majetkem rodu Lichtenštejnského. Když byly rozdělovány země na politické okresy, připadl Mouřínov okresu Ždánskému v hejtmanství Kyjovském.

Během socialismu byl Mouřínov přiřazen jako místní část k městu Bučovice. V roce 1999 proběhlo referendum, na jehož základě se obec osamostatnila a v roce 2000 byly první volby do obecního zastupitelstva. V roce 2000 - 2001 byla provedena kompletní plynofikace obce.V roce 2002 proběhla kompletní generální oprava místního kulturního domu. V období již samostatné obce byla znovu otevřena Mateřská školka a Základní škola, která je od roku 2009 pozastavena .

Historické fotografie obce Mouřínov (více fotografií)

                    Pohled na Mouřínov

                    Kaplička v Mouřínově

                    Pohled na Mouřínov

 

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733