II. Mouřínovský košt slivovice

V sobotu 4. března se v kulturním sále uskutečnil druhý ročník Mouřínovského koštu slivovice. Celkový počet přihlášených vzorků od pěstitelů místních a z okolních vesnic činil 84 (z toho bylo 7 likérů). Členové odborné a laické koštovací komise všechny vzorky posoudili se vší vážností a komplexností. Soutěžní vzorky byly rozděleny, tak jak na prvním ročníku, do třech kategorií, a to kategorie švestka, meruňka a ostatní ovocné destiláty.

Odborné komise byly složeny především z členů, kteří již v minulosti domácí pálenky vyhodnocovali. Dále byly komise doplněny "nováčky". K hodnocení zasedly 3 komise v celkovém počtu 15 členů. Tito členové hodnotili pálenky 50 bodovou stupnicí, která byla vytvořena dle Doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D. – Balík 2015 (vedoucí Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů ZF Lednice, MZLU v Brně). Posuzovalo se podle vzhledu, čistoty, intenzity a harmonie vůně, čistoty, intenzity a harmonie chuti, jemnosti chuti, kvality dochuti, typičnosti destilátu a celkového dojmu. Degustace odbornou komisí, proběhla před vlastní akcí dvoukolově, v prvním kole hodnotili vzorky v rámci komise dohromady, v kole druhém už jen předsedové komisí, kteří vybrali z nejlepších vzorků z prvního kola od každé kategorie tři vítězné vzorky. Vyhodnoceny byly zvlášť slivovice švestka, meruňka a zvlášť zbývající ovocné destiláty.

V kategorii švestka se umístili:

Neduchal Petr ml, Svatobořice
Svozil Marek, Svatobořice
Kalivoda Martin, Mouřínov

V kategorii meruňka:

Pernica Lubomír, Mouřínov
Neduchal Petr, Svatobořice
Kachlík Ladislav, Marefy

Kategorie ostatní ovocné destiláty:

Venera Petr, Mouřínov - Třešeň
Barák Zdeněk, Svatobořice - Broskev
Boháč Petr, Němčany - Kdoule

Účastníci a další návštěvníci akce tvořili laickou komisi, která ochutnávala a hodnotila různé vzorky. Pálenky hodnotily 12 bodovou stupnicí. Posuzovala se chuť a vůně. Po sečtení hlasů nejvíce laické komisi chutnala švestka od pana Oldřicha Pohanky.

Celkové výsledky si můžete prohlédnout zde odborná komise a laická komise.

Všichni vítězové byli po vyhodnocení místistarostou obce oceněni diplomem a drobným dárkem. Všem vítězům a pěstitelům vysoce obodovaných vzorků gratulujeme a těm méně úspěšným přejeme jen to nejkvalitnější ovoce, mnoho úspěchů při vedení a zpracování kvasu a to nejvyšší ocenění na příštím koštu pálenek.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na konání této akce podíleli, všem organizátorům, všem pěstitelům za jejich poskytnuté vzorky, degustátorům za jejich objektivní hodnocení a především Vám, milí hosté, že jste k nám vážili svou cestu, abyste se u nás mohli pobavit.

Další informace najdete v letáčku Mouřínovský košt slivovice

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733