Změna Územního plánu Mouřínov č.1

Územní plán Mouřínov byl vydán opatřením obecné povahy č.01/2021 zastupitelstvem obce dne 24.9.2021 usnesením18/6/2021.

Úplné znění ÚP po Změně č. 1

   0. Odůvodnění změny ÚP 2014

   1. Závazná část  - Úplné znění po Změně č.1

   2. Výkres základního členění území

   3. Hlavní výkres - koncepce uspořádání území

   4. Hlavní výkres - koncepce dopravy

   5. Hlavní výkres - energetika a spoje

   6. Hlavní výkres - vodní a odpadové hospodářství

   7. Výkres - Veřejně prospěšné stavby a opatření

   8. ÚP - širší vztahy

   9. Koordinační výkres

 10. Koordinační výkres - výřez

 

 

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733