Základní škola a Mateřská škola Mouřínov, 

příspěvková organizace, IČ: 75007762

Ředitelka školky

Libuše Kramplová
Mob: 725 790 845
Telefon: 774 380 556
E-mail: libakramplova@seznam.cz
Adresa: Mouřínov 145, Bučovice 685 01

Provozní doba:  Po - Pá 6:45 - 15:30

Zřizovatel

Obec Mouřínov, Mouřínov 190, 685 01 Bučovice
IČ: 708 10 877

Historie

Mateřská škola je jednotřídní, otevřena v roce 1980. V roce 1999 pod Bučovicemi byla vyřazena ze sítí mateřských škol a po rozdělení obce  k 1.1.2000 od Bučovic znovu otevřena, nejprve jako detašované pracoviště Mateřské školy Bučovice, pak od 1.1. 2003 vznikla příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola  Mouřínov. Od září 2009 je v Základní škole Mouřínov pozastavena činnost a ve škole se nevyučuje.

O školce

MŠ je jednotřídní a kapacita je 25 dětí. Nachází se v malebném prostředí vesnice Mouřínov. Jde o jednopodlažní budovu, na jižní straně budovy je školní zahrada s přírodními prvky a pískovištěm. Využíváme i nově vybudované hřiště v blízkosti MŠ. Nedaleký les, rybníky a polní cesty zvou k obohacujícím vycházkám.
Herna ve školce je prostorná, světlá, okny je výhled na školní zahradu. Je vybavena novým nábytkem, který je přizpůsoben výšce dětí. Nábytek je rozmístěn tak, aby vytvářel hrací koutky- obývací a kuchyňský kout, kadeřnictví, obchůdek, divadelní koutek, domeček pro panenky. Herna je vybavena sportovním a tělocvičným nářadím, stavebnicemi. Ty jsou přehledně uloženy v koutku pro stavbu. Pro výtvarnou činnost mají děti pojízdný stolek výtvarným materiálem.
Mateřská škola pracuje podle aktuálního Školního vzdělávacího programu.
Našim mottem je: Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe.
Naším cílem je sebevědomé a samostatné dítě, které aktivně poznává samo sebe, okolní svět, zdravý životní styl a má vytvořené základy společenského chování.
Podstatou naší práce je pobyt v přírodě.
Svět ve kterém děti vyrůstají je chudší na podněty než ten dřívější. Poskytujeme jim méně surového materiálu k osvojení. Mnohé děti mají pouze zprostředkovaný kontakt s okolím- prostřednictvím médií. Naše MŠ má právě podmínky k tomu, aby děti získávaly první zkušenosti s přírodou, které jsou pak intenzivnější.Při pobytech v přírodě se dostáváme k prvním základům ekologie, nauky o spolupůsobení různých rostlin a zvířat na krajinu. V přírodě děti zažívají na vlastní kůži střídání ročních období. Máme svoje oblíbená místa, kde se rádi zastavíme. Děti zkoumají okolí, terén, sbírají přírodniny. Z těchto „ pokladů" zdobíme školku, využijeme je pro výtvarnou činnost. Přirozený pohyb na čerstvém vzduchu je pro děti blahodárný. Prožitkovým a situačním učením naplňujeme cíle Školního vzdělávacího programu.

Akce

Co bylo:

- Karneval se soutěžemi
- Kouzelnické vystoupení ve školce
- Vynášení „Moreny" rozloučení se zimou
- Velikonoční dílnička
- Plavecký kurs v Brankovicích, pokračování v plaveckém kursu v Bučovicích
- Den matek, vystoupení dětí pro maminky
- Putování za zvířátky, za pokladem...
- Návštěva knihovny v Bučovicích s programem
- Výlet do ZOO Hodonín
- Den dětí, soutěže na školní zahradě s jarmarkem
- Noc ve školce s večerní vycházkou, táborákem, rozloučení s předškoláky

Co bude:

- Pokračování v plaveckém kursu v Bučovicích
- Putování za zvířátky, za pokladem...

Praktické

Naší mateřskou školu navštěvují děti z Mouřínova, Maref i Bučovic.
Úplatu za vzdělávací činnost tzv. školné u nás rodiče nehradí.

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů. Stravu dovážíme ze ŠJ Bučovice při MŠ Sovětská. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Psychohygiena

Je zajištěn pravidelný denní řád, ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.Děti jsou dostatečně dlouho venku.Rodiče mají možnost přivádět své děti kdykoliv během dne dle svých potřeb. Překážky v pobytu venku jsou déšť, mráz -10°C, náledí, silný vítr, inverze. Do spaní v MŠ děti nikdy nenutíme. Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají k jejich uspokojování.Nově příchozím nabízíme adaptační režim.

Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí takové podmínky dětem, aby se zde cítily spokojené, jisté a bezpečné. Všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti, nikdo není znevýhodňován ani zvýhodňován. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Personální podmínky

Libuše Kramplová - ředitelka školy
Jitka Vintrová - učitelka
Ivana Kastingerová - asistentka pedagoga
Jarmila Machálkova - výdejce stravy, uklizečka

Organizace dne

06:45 – 09:00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti
09:00 – 09:15 dopolední svačina
09:15 – 09:45 jazykové chvilky, smyslové hry, dramatické hry,hudební, taneční, pohybové a výtvarné činnosti
09:45 – 10:00 hygiena
10:00 – 12:00 pobyt venku
12:00 – 12:30 oběd
12:30 – 14:15 odpolední odpočinek, náhradní nespací aktivity, práce s předškoláky
14:15 – 15:00 vstávání dětí, hygiena, svačina
15:00 – 16:00 odpolední zájmové činnosti dětí
Odcházení domů

Fotogalerie

Základní ÚDAJE Mouřínov / status: obec / kraj: Jihomoravský / okres: Vyškov / výměra: 11,54 km2
počet obyvatel (28.8. 2006): 451 / nadmořská výška: 290 m / PSČ: 685 01

Rychlý kontakt adresa: Mouřínov 190 / PSČ: 685 01 / tel.: +420 (+420) 517 380 733